Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 

Ngày 25/7/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (Quyết định); theo đó,

- Tại Điều 1 của Quyết định. Sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), một số nội dung như sau:

+ Tại Khoản 3. Bổ sung khoản 7 Điều 3 (Trách nhiệm của người tiếp công dân) như sau: Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, giao cơ quan Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân - Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Trường hợp cần thiết, vì lý do an ninh, an toàn cho người tham gia tiếp công dân, cơ quan Công an có quyền yêu cầu công dân, cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiếp công dân để điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh,…bên ngoài phòng tiếp công dân (tại tủ đặt sẵn, có chìa khóa). Sau khi tiếp công dân xong, công dân, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cơ quan Công an gửi lại điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình, chụp ảnh,…

+ Tại Khoản 4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 4 (Nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh) như sau: Nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy tiếp công dân, hướng dẫn của người tiếp công dân và yêu cầu của cơ quan Công an đang thi hành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2022 và thay thế Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận (ban hành kèm theo Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)./.


QĐ- 1024.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ(08/08/2022 4:55 CH)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao...(02/08/2022 2:45 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị thuộc, trực...(27/07/2022 10:00 SA)

Quyết định về Ngày truyền thống thanh tra Việt Nam(18/07/2022 10:30 CH)

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về triển khai Chương trình phục...(17/07/2022 10:31 CH)

15 người đang online
°