Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa XI

Đăng ngày 04 - 07 - 2022
Lượt xem: 25
100%

 

Ngày 30/6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND tỉnh) khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ sáu. Tham dự Kỳ họp gồm có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp; đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Tấn Cảnh, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương. Kỳ họp tập trung thảo luận, thông qua các nội dung liên quan đến đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đúng tiến độ làm tiền đề, động lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Tại Kỳ họp, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã báo cáo tóm tắt 07 tờ trình Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa- Xã hội về kết quả thẩm tra các tờ trình Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua 07 nghị quyết quan trọng:

- Nghị quyết Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư trung hạn và hằng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết về Chủ trương đầu tư dự án Xây mới và nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước và Bác Ái.

- Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn.

- Nghị quyết Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

phát biểu tại kỳ họp.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần giúp kỳ họp thành công tốt đẹp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và mỗi đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả./.

(Nguồn sưu tầm từ Báo điện tử Ninh Thuận)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ(08/08/2022 4:55 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận(04/08/2022 10:22 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao...(02/08/2022 2:45 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị thuộc, trực...(27/07/2022 10:00 SA)

Quyết định về Ngày truyền thống thanh tra Việt Nam(18/07/2022 10:30 CH)

11 người đang online
°