Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021 tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 28 - 07 - 2022
Lượt xem: 31
100%

 

Sáng ngày 26/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021; Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tại điểm cầu cấp huyện có đại diện Thường trực huyện, thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các phòng chuyên môn liên quan.

Qua phân tích các Chỉ số của tỉnh Ninh Thuận năm 2021, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) đạt 43.83 điểm (cao hơn trung bình cả nước 1.561 điểm), thuộc nhóm các tỉnh cao nhất, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,086 điểm và tăng 44 bậc so với năm 2020); Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Chỉ số PAR INDEX) đạt 86,55 điểm, xếp vị thứ 35/63 tỉnh, thành phố (tăng 8,55 điểm và tăng 25 bậc so với năm 2020); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính cấp tỉnh (Chỉ số SIPAS) đạt 88,64%, xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,47% và tăng 16 bậc so với năm 2020).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu đã trình bày các tham luận về tình hình thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục giữ vững và nâng cao kết quả các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời gian qua; để tiếp tục phát huy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, tích cực ông tác cải cách hành chính thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị; quan tâm đầu tư về nhân lực, điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác cải cách hành chính; qua đó góp phần nâng cao, duy trì bền vững kết quả xếp hạng Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS của tỉnh; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021.

 

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính

và nâng cao các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...(05/07/2022 8:15 SA)

Rà soát, danh mục thủ tục hành chính đề xuất thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến(29/06/2022 7:37 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của...(27/06/2022 5:20 CH)

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(03/06/2022 2:30 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 7:56 SA)

11 người đang online
°