Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị thuộc, trực thuộc

Đăng ngày 27 - 07 - 2022
Lượt xem: 75
100%

 

Thực hiện Quyết định số 113/QĐ-SNV ngày 04/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận; Ngày 25/7/2022, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; số lượng cấp phó; sắp xếp tổ chức bộ máy; bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; chuyển đổi vị trí công tác; tinh giản biên chế, đánh giá, xếp loại và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, có ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải; ông Tạ Hậu, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận; ông Nguyễn Hữu Thế, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải và các thành viên của Đoàn thanh tra Sở Nội vụ.

Description: https://f11.photo.talk.zdn.vn/6866438873489328727/292805cd69feaba0f2ef.jpg

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

          Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn Quyết định số 113/QĐ-SNV ngày 04/7/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

- Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2019 đến ngày 31/3/2022.

            - Thời hạn thanh tra: 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ(08/08/2022 4:55 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận(04/08/2022 10:22 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao...(02/08/2022 2:45 CH)

Quyết định về Ngày truyền thống thanh tra Việt Nam(18/07/2022 10:30 CH)

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về triển khai Chương trình phục...(17/07/2022 10:31 CH)

33 người đang online
°