Quyết định về Ngày truyền thống thanh tra Việt Nam

Đăng ngày 18 - 07 - 2022
Lượt xem: 32
100%

 

Ngày 15/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 840/QĐ-TTg về ngày truyền thống thanh tra Việt Nam (Quyết định). 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 23 tháng 11 hằng năm là “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam”. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức “Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam” phải bảo đảm những nội dung sau:

- Thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức.

- Giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ luật pháp, khơi dậy và phát huy niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra.

- Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Quyết đinh 840.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ(08/08/2022 4:55 CH)

Quyết định sửa đổi, bổ sung Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận(04/08/2022 10:22 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao...(02/08/2022 2:45 CH)

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị thuộc, trực...(27/07/2022 10:00 SA)

Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo về triển khai Chương trình phục...(17/07/2022 10:31 CH)

68 người đang online
°