Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng ngày 14 - 07 - 2022
Lượt xem: 42
100%

 


2104 SNV-QLNS.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng động và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát...(12/08/2022 4:23 CH)

Triển khai, thực hiện Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tuyển dụng biên chế giáo viên...(09/08/2022 7:38 SA)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở(05/08/2022 5:04 CH)

Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc chuyên ngành Thông tin...(17/07/2022 10:44 CH)

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công...(17/07/2022 10:33 CH)

36 người đang online
°