Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 03 - 06 - 2022
Lượt xem: 58
100%

 

Ngày 25/5/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (Chỉ số SIPAS 2021).

Theo đó, Chỉ số SIPAS 2021 được xác định trên cơ sở điều tra xã hội học với tổng số 30.000 phiếu phát ra tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đã thu về 28.439 phiếu, trong đó có 28.372 phiếu hợp lệ.

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 trung bình cả nước là 87,16%, tỉnh cao nhất là 94,07%, tỉnh thấp nhất là 85,54%.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, kết quả Chỉ số SIPAS 2021 đạt 88,64%, xếp vị thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,47% và tăng 16 bậc so với năm 2020). Trong 5 Chỉ số thành phần thuộc Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận thì có 04 Chỉ số thành phần có tỷ lệ hài lòng tăng và 01 Chỉ số thành phần có tỷ lệ hài lòng giảm so với năm 2020.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021...(28/07/2022 10:21 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...(05/07/2022 8:15 SA)

Rà soát, danh mục thủ tục hành chính đề xuất thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến(29/06/2022 7:37 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của...(27/06/2022 5:20 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 7:56 SA)

39 người đang online
°