Rà soát, danh mục thủ tục hành chính đề xuất thí điểm tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
Lượt xem: 54
100%

 


1877 SNV-TCBM.pdf | 2101 VPUB.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021...(28/07/2022 10:21 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh...(05/07/2022 8:15 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của...(27/06/2022 5:20 CH)

Kết quả Chỉ số SIPAS 2021 của tỉnh Ninh Thuận(03/06/2022 2:30 CH)

Kết quả Chỉ số PAR INDEX 2021 của tỉnh Ninh Thuận(30/05/2022 7:56 SA)

17 người đang online
°