Một số điểm mới về lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022

Đăng ngày 20 - 06 - 2022
Lượt xem: 153
100%

 

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Nghị định).

Theo đó, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/7/202 đối với người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; trong đó, có bốn điểm mới so với quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể như sau:

- Lương tối thiểu vùng tăng thêm bình quân 6% so với quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ; cụ thể: Vùng I: Tăng từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng (tăng 260.000 đồng); Vùng II: Tăng từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng (tăng 240.000 đồng); Vùng III: Tăng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng); Vùng IV: Tăng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).

- Lần đầu tiên quy định mức lương theo giờ: Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động, hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau: 22.500 đồng đối với vùng I; 20.000 đồng đối với vùng II; 17.500 đồng đối với vùng III; và 15.600 đồng đối với vùng IV.

- Không còn quy định lương tối thiểu cao hơn 7% cho người đã qua học nghề như quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ:

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ; với những người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đã quy định.

Tuy nhiên, hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ đã bỏ nội dung này và chỉ quy định chung mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

- Điều chỉnh, bổ sung các địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng:

Thông qua Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Chính phủ đã điều chỉnh, bổ sung các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo từng vùng của một số địa phương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành/.


NĐ 38 CP.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn...(11/08/2022 3:50 CH)

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông...(09/08/2022 7:42 SA)

Quy định mới về chế độ trợ cấp đối với người có công(01/08/2022 9:57 SA)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(28/07/2022 10:24 SA)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức...(27/07/2022 10:03 SA)

57 người đang online
°